කේම්බ්‍රිජ් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන ලද සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු උළෙල

Press Release

කේම්බ්‍රිජ් බෞද්ධ විහාරස්ථානය මගින් සංවිධානය කරන ලද සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුදු උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් පසුගිය අප්‍රියල් මස 13 වන ඉරුදින කේම්බ්‍රිජ් නගරයට ආසන්න (Ickleton village hall) හිදී පැවැත්වීය . කේම්බ්‍රිජ් ප්‍රදේශයේ සහ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් බොහෝ පිරිසක් සහභාගී වූ අතරම සිංහල අවුරුදු චාරිත්‍ර ජන ක්‍රීඩා ඇතුළු විනෝදාත්මක අංග රැසකින් සමන්විත වූ මෙම උළෙල ්‍රී ලාංකීය කලාකරුවන් කිහිප පළක් සම්බන්ධ වීම එහි අගය වැඩි කරන්නක් විය . london නගරයෙන් බැහැර මෙබඳු සිංහල අලුත් අවුරුදු උළෙලක් සංවිධානය කිරීම අතිශය අපහසු කටයුත්තක් වන අතරම මෙහිලා දහම් පාසල් ආචාර්ය මණ්ඩලය දෙමව්පියන් දක්වන ලද වටිනා සහයෝගයත් බොහෝ දෙනකුගේ ුද්ගලික ධන පරිත්‍යාගයක් කෘතඥතා පූර්වකව අගය කර සිටිමි

පෙරවරු 9.00 පටන් පස්වරු 7.00 දක්වා පැවැත්වූ මෙම උත්සවය වටිනා සංස්කෘතික නැටුම් ගැයුම් ඇතුලත් අලංකාර උත්සවයකින් නිමා කරන්නට බොහෝ පිරිසකගෙන් ලබන ලද සහයෝගය කෘතඥතා පූර්වකව සිහිපත් කර සිටිමි.