ලන්ඩන් නුවර තේම්ස් බෞද්ධ විහාරයේ නිර්මාතෘ පහළගම සෝමරතන නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උපන්දිනය

Pictures by Gihan Jayathilaka

මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ප්‍රධාන සංඝ නායක ලන්ඩන් නුවර තේම්ස් බෞද්ධ විහාරයේ නිර්මාතෘ ගම්පහ විද්‍යාරවින්ද මහා පිරිවෙන් රාජමහා විහාරස්ථානය ඇතුළු පංච මහා විහාරාධිපති සද්ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී සද්ධර්ම ජෝතිකධජ අතිගෞරවණීය පහළගම සෝමරතන නාහිමිපාණන් වහන්සේගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් ආශිර්වාද කිරිමේ ජන්මෝත්සව පිංකම තේම්ස් බෞද්ධ විහාරස්ථ දායක පින්වතුන්ගේ සංවිධායකත්වයෙන් විශාල දායක පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පසුගියදා ඉතා උත්කර්ෂවත් ලෙසින් ලන්ඩන් නුවර දී පවත්වන ලදී....

A vast crowd gathered at the Thames Buddhist Vihara on Friday 25th May 2018, in the afternoon, to Bless Most Ven. Pahalagama Somarathana Nayaka Thero, Chief Sangha Nayake of Great Britain & Founder of Thames Buddhist Vihara – London, on his 72nd Birthday.

Ven. Kohukumbure Siridhamma Thero, Deputy Head Monk of Thames Buddhist Vihara & Ven. Dombawala Amitha Thero, together devotees had arranged a felicitation programme for this day as well. Ven. Dodamgoda Sumedha Thero, Head Monk of Buckinghamshire Siri Sadaham Viharaya also attended the event.

A large number of devotees of the Thames Buddhist Vihara participated in the Buddha Pooja. Ven. Kohukumbure Siridhamma Thero conducted the SATH BUDU VANDANA pooja.

This was followed by an introductory sermon in detail about the Nayake Thero performed by the Deputy Head of the Thames Buddhist Vihara Ven. Kohukumbure Siridhamma Thero.

Ven. Dombawala Amitha Thero delivered a sermon describing the services rendered by the Most Ven. Nayake Thero during his life as a recognised Buddhist Monk.

Dr.Herath Kularathne, President of Thames Meditation Society, welcomed the guests. He said that this event was not a mere celebration of Pahalagama Somarathana Nayaka Thero's Birthday, it was more a celebration of his achievements since his arrival in this country in 1981, the services he has rendered to the community at large, to the propagation of Buddhism and Sri Lankan Culture. This was also an occasion for the community to show their gratitude to him.

Most Ven. Pahalagama Sri Somarathana Nayake Thero, Chief Sangha Nayake of Great Britain & Founder of Thames Buddhist Vihara – London, thanked all those who helped to stage these celebrations and especially SATH BUDU VANDANA pooja.