ශ්‍රී ලන්කන් එකමුතුව ලීඩ්ස් සංවිදානය පළමුවරට සංවිදානය කල වසන්ත උදානය ලීඩ්ස් 2018

Press Release

යුගයන් යුගය මානව ශිෂ්ටාචාරය පරිණාමය වුයේ සංස්කුතිය මිනිසා සම්පුනත්වයට පත්කරමිනි .ලොව විවිද ජාතින් සමරනු ලබන ජාතිකත්වයට අනන්ය වූ සංසකුතික උළෙල කෙරන් පවසනුය ඔඋන් තම චිරාගත උරුමයන්ට දක්වන ලැදියාව සහ අපරිමිත කැපකිරීමයි

මෙම උදාර සංකල්පය ඇතිව උපන් මව් බිමන් සැතපුම් දහස් ගණනක් ඇතක ජීවත් උනත් හෙළ සිරිතට අනුවම අලුත් අවුරුදු අසිරිය විද ගැනීමේ අවස්ථාව එංගලන්තය යෝර්ක්ෂා ප්රන්තයේ ලීඩ්ස් නගරයේ ජීවත්වන ලාංකිකයනට උදාවිය

ශ්‍රී ලන්කන් එකමුතුව ලීඩ්ස් සංවිදානය පළමුවරට සංවිදානය කල වසන්ත උදානය ලීඩ්ස් 2018 අලුත් අවුරුදු උත්සවය හෙළ සිරිතට සහ ච්රිත් වලට මුල්තැන ලබාදෙමිනි ගැමි ගම්මනයක ජීවමාන අසිරිය පැමිණි සැමගේ හදවත් වලට සාමීප කරමින් ඇති උත්කර්ෂවත් අන්දමින් සිදුවිය.හෙළ ජන ක්රිඩා රැසක් ලීඩ්ස් වසන්ත උදානයට එක්කර තිබිණි ඒ අතර චක්ගුඩු පැනීම කබ ඇදීම කනා මුටි ගැසීම පොල් අතු විවීම පොල් ගෑම ලිස්සන ගස නැගීම ඇතුළු ජන ක්රීඩා රැසක් විය ශ්රීලන්කන් එකමුතුව ලීඩ්ස් සංවිධානය හා පැමිණි සියලුදෙනා දිරිගන්වමින් ජනාධිපති මෛත්රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා එක්කල සුභාශින්සන පණිවිඩය කාගේත් අවදානයට ලක්වූ අංගයක් විය