Ananda OBAUK New Year Festival collaboration with Musaeus OGA UK, SPM OGA UK, Kandy High School OGA UK, Mahamaya OGA UK, Nalanda OBA UK and Darmaraja OBA UK.

Pictures by Bandula Manage