ශ්‍රී ලංකා හමුදාපති ලුතිනන් ජනරාල් මහේෂ් සේනානායක සමග සජීවී සංවාදය - BBC News සිංහල